Pesten op de werkvloer het komt vaker voor dan je denkt

Wie denkt dat pesten alleen op scholen gebeurt heeft het mis. Ook op de werkvloer komen steeds meer signalen van pestgedrag. Het lijkt soms onschuldig, een beetje plagen moet toch kunnen? Maar wat voor de een onschuldig lijkt kan voor de ander veel impact hebben. Pesten is iets anders dan plagen, al is de grens niet altijd heel duidelijk. Over het algemeen kun je het volgende onderscheid aanhouden: plagen is goedaardig, gebeurt af en toe en gaat over en weer tussen 2 personen, terwijl pesten structureel of herhaald negatief gedrag is, waar iemand zich niet tegen kan verweren. Het is dus geen incident of conflict. Pesten gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen. Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

 

Even wat cijfers

Volgens onderzoek van TNO heeft 7% van alle medewerkers in Nederland in 2021 te maken met pesten op het werk door collega’s en 6% met pesten door externen. Pesten kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten en is daarmee letterlijk ziekmakend. Slachtoffers van dit soort ongewenst gedrag nemen gemiddeld 7 extra verzuimdagen per jaar op. TNO heeft uitgerekend dat dit werkgevers in Nederland gezamenlijk zo’n 900 miljoen euro per jaar kost. Bron: TNO Monitor arbeid.

Zo zorg je voor een veilige werkomgeving

Het uitgangspunt “dit gebeurd bij ons niet” is niet afdoende. Pesten kan overal voorkomen. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht een veilige werkomgeving te bieden en beleid vast te stellen om PSA tegen te gaan. Cultuur en gedrag is in iedere organisatie een aandachtspunt, en (pest)gedrag moet binnen elke organisatie bespreekbaar gemaakt worden. Het opstellen van een gedragscode als onderdeel van de bedrijfscultuur kan hierbij helpen. Door helder te formuleren hoe je mensen binnen jouw organisatie met elkaar om moeten gaan, creëren je een voedingsbodem voor een gezonde bedrijfscultuur.

Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers van een organisatie toegang hebben tot een vertrouwenspersoon bij wie ze met hun verhaal terecht kunnen. De toegang tot, en de rol van, de vertrouwenspersoon moet voor iedereen in de organisatie duidelijk zijn. Het begint natuurlijk bij het melden van pestgedrag, maar het is minstens zo belangrijk dat er ook adequate en duidelijke vervolgstappen genomen worden om het pestgedrag aan te pakken.

Tot slot, evalueer regelmatig hoe de medewerkers de werkdruk en de psychosociale arbeidsbelasting ervaren. Als er een veilige en open bedrijfscultuur is waar het voor iedereen duidelijk is hoe je wel en niet met elkaar omgaat kun je veel verzuim voorkomen.
Vanuit dpo2 kunnen wij helpen met het in kaart brengen van arbeidsverzuim in relatie tot de psychosociale arbeidsbelasting. Onze ervaring is dat een externe vertrouwenspersoon vaker wordt gezien als een onpartijdige en objectieve deskundige. Ook daar kunnen wij voor zorgen! Wij hebben een team van goed opgeleide vertrouwenspersonen waar je gebruik van kunt maken.

Delen

Categorie

Thema's

triangle-down