Partners

Doordat dpo2 een full service bedrijf is, zijn er altijd mogelijkheden voor samenwerking met partners met een specialisatie. Ook met onze partners gaan we duurzame, op de lange termijn georiënteerde relaties aan. Samen met hen investeert dpo2 in klantoplossingen die meerwaarde hebben. Samen staan we nóg sterker.

Alfa accountants

Partnership bij arbodienstverlening en verzuimbegeleiding

We werken duurzaam samen met het landelijk opererende Alfa Salaris en Personeel. Dpo2 ondersteunt Alfa bij onder andere arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Alfa verzorgt de ziek- en herstelmeldingen en treedt voor haar klanten op als vraagbaak. Dpo2 verricht het casemanagement bij langdurig verzuim (langer dan zes weken), houdt rekening met alle wettelijke verplichtingen en stelt relevante deskundigheid ter beschikking vanuit haar landelijke netwerk. Samen lossen we alle vraagstukken op.

www.alfaaccountants.nl

 Cofect

Partnership bij Talent- en Organisatieontwikkeling

Talent en organisatieontwikkeling liggen in elkaars verlengde. Samen met Cofect bestrijkt dpo2 het volledige werkveld van talent-, team- en organisatieontwikkeling. De dienstverlening van dpo2 en Cofect sluit naadloos op elkaar aan doordat dpo2 altijd werkt vanuit de bedrijfsvoering van de ondernemer en Cofect het individuele talent als uitgangspunt neemt. Deze heldere splitsing van verantwoordelijkheden stelt de P&O-regisseur in staat het totaal te overzien en te regisseren zonder te interveniëren op individueel niveau.

www.cofect.nl

UwVerzuimregisseur

Partnership bij begeleiding van de chronisch zieke medewerker

Als een medewerker chronisch ziek is en arbeidsongeschikt dreigt te raken komt hij terecht in een woud van regels en onzekerheden. Ook voor u als werkgever is dit soms een ingewikkeld gebied. UwVerzuimregisseur helpt chronisch zieke werknemers om regie te krijgen en te houden in de nieuw ontstane situatie.

www.uwverzuimregisseur.nl

ez2xs

Partnership in systemen

Dpo2 werkt al jaren samen met ez2xs als leverancier van ons eigen backoffice systeem. De zeer laagdrempelige opzet van het systeem met een volledige integratie van alle relevante modules hebben er toe geleid dat de samenwerking is uitgebreid naar het in gebruik nemen door dpo2 van het recruitmentsysteem van ez2xs. Hiermee is het back office van dpo2 geïntegreerd op o.a. de modules Projectadministratie, Tijdsregistratie, Agendabeheer, Email, CRM en Documentenbeheer.

www.ez2xs.com