Digitalisering + Technologie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de wendbaarheid, effectiviteit en efficiency van organisaties. Technologie speelt hierbij een steeds grotere rol. Met meer dan 400 aanbieders van HR-technologie in Nederland wordt het maken van de juiste keuze voor uw organisatie steeds moeilijker. Dpo2 heeft ruime ervaring met softwareselectie en de inrichting en implementatie hiervan. Onze diensten zijn modulair af te nemen en focussen zich altijd op maximaal rendement voor uw organisatie.

Digitalisering is geen doel op zich

Digitalisering is geen vraagstuk meer; de meeste organisaties onderkennen de waarde hiervan en de noodzaak om hierin te investeren. Medewerkers verwachten meer en meer dat de organisaties waarvoor ze werken hierin vooroplopen. De uitdaging is dus om “digital thinking en doing” een integraal onderdeel van je bedrijfsvoering te laten zijn. Hiermee werk je tevens aan het aantrekken, behouden en inspireren van medewerkers.
‘A fool with a tool, is still a fool’. Een bekende uitspraak die ook vaak gebruikt wordt in relatie tot de implementatie en uitrol van nieuwe digitale oplossingen. Elke organisatie heeft een eigen ritme waarin het zich ontwikkelt en doelstellingen behaald. Het is om deze reden belangrijk dat het digitaliseringsproces, de gekozen technologie en de implementatie en uitrol hiervan rekening houdt met meest kritische factor binnen de organisatie, de mens.
Dpo2 hanteert de filosofie dat verandering het doel is en niet het digitaliseren op zich. Vanuit ons DNA benaderen wij digitalisering vanuit de volgende invalshoeken:

 • Mensgericht
 • Investeringsgericht, focus op rendement
 • Als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
 • Als verandertraject

Verbinding tussen P&O en technologie

Denken in oplossingen is bij dpo2 in het DNA verankerd. De bijdrage van P&O aan de organisatie doelstellingen is waar het om gaat. HR-technologie is hierbij een belangrijk, en in steeds meer gevallen onmisbaar ingrediënt.
De factor arbeid en mens is nog steeds de belangrijkste asset van een organisatie. Technologie en digitalisering heeft de belofte in zich om de mens nog meer centraal te zetten binnen organisaties. Enerzijds door de juiste technologie in te zetten waarmee mensen hun werk makkelijker, efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Anderzijds door de kennis en data die we met z’n allen genereren te bundelen en beschikbaar te maken om als organisatie te verbeteren en de toegevoegde waarde van P&O zichtbaar te maken.
Dpo2 helpt u met het inzetten van gerichte en effectieve digitale HR-technologie. Dit varieert van point solutions (specifieke proces oplossingen) tot integrale HR-systemen.

Keuzes maken (guardian angel)

Onze Digitale Regisseurs helpen u om de juiste keuzes te maken in het overweldigende aanbod van digitale P&O technologie. Kijk maar eens op HRTech Review! Wij stellen ons hierbij op als “Guardian Angel”; door samen met u de meest efficiënte en (kost) effectieve digitale oplossing te selecteren.

We maken gebruik van systemen die zich in de praktijk meer dan bewezen hebben, of gaan samen met u op zoek naar de best passende oplossing. De mix van onze diepgaande kennis van HR (kern)systemen en inzicht in het totaalaanbod van digitale HR-technologie zorgt ervoor dat u altijd voorop blijft lopen.

Implementatie en resultaat

Dpo2 ondersteunt opdrachtgevers in het volledige proces van analyse, keuze, implementatie, adoptie en resultaat als het gaat om digitale HR-technologie.
In onze richten-inrichten-verrichten aanpak nemen we verantwoordelijkheid voor het resultaat van uw investering, en zijn we in staat om u structureel te ondersteunen met betrekking tot de P&O bedrijfsvoering.

Impact verzekerd!

 

Schaalbaar

 • Modulair dienstverleningsmodel
 • Softwareselectie
 •  Inrichting
 • Implementatie
 • Verandermanagement

Investerings-gericht

 • Softwareselectie met focus op rendement
 • Businesscase gedreven
 • Meerdere alternatieven worden vergeleken

Oplossingen

 • Wij begrijpen P&O, techniek en uw uitdaging
 • Vinden de juiste oplossing voor u
 • Focus op wat nodig is, niet meer en minder

Co-creatie

 • Expertise van DPO2 als verlengstuk van uw organisatie
 • Samen met uw mensen werken we resultaatgericht naar succes