Arbeidsvoorwaarden + Salaris

Uw salarisadministratie- en arbeidsvoorwaardenvraagstukken worden opgepakt door gekwalificeerde en efficiënte specialisten die onderdeel uitmaken van een team van ervaren allround P&O’ers.

Stipte loonbetaling

Het op tijd ontvangen van het salaris wordt door uw medewerkers gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Onze werkwijze is daarop ingericht, waarbij we gebruikmaken van meerdere salarissystemen zoals AFAS en Loket.nl. Deze zijn 100 procent betrouwbaar en vanaf elke locatie in te zien en te bewerken en we garanderen dat u de betaalgegevens op tijd binnen heeft. Wij verwerken de, via email of invoerlijst aangeleverde mutaties, en stellen standaard via het systeem de salarisstroken en de loonjournaalpost beschikbaar. Daarnaast verzorgen wij tijdig de loonaangifte en de verzending hiervan aan de belastingdienst. U kunt voor de betalingen van salarissen en loonaangifte een SEPA bestand downloaden wat u kunt inlezen in uw bankprogramma. Uw bedrijf bespaart ermee op directe kosten, tijd en inzet.

Gecertificeerd salarissysteem

Dpo2 voert de salarisadministratie voor organisaties van elke omvang. Alle werknemers krijgen toegang tot een Employee Selfservice module. In deze portal staan alle salarisstroken, de jaaropgaven en heeft de werknemer inzage in zijn personeelsdossier. Hij kan verlof aanvragen of mutaties doorgeven. Ons salarissysteem en onze werkwijzen zijn gecertificeerd en alle gespecialiseerde salarisadministrateurs zijn thuis in de eisen en verplichtingen die kleven aan een loonadministratie.

Actuele arbeidsvoorwaarden

Het voeren van een salarisadministratie lijkt eenvoudig maar de fiscale regelgeving is ingewikkeld, onze meerwaarde zit in de kennis van de formele eisen die worden gesteld en de kansen die zich kunnen voordoen. Wij zoeken altijd naar de fiscaal voordeligste manier. Bovendien kennen we vrijwel elke cao en wanneer de actualiteit vraagt om aanpassingen, informeren wij u hierover.

Regie

  • uw eigen P&O-regisseur ondersteund door specialisten

Investerings-gericht

  • besparend op directe kosten
  • minimale inzet
  • efficiënt en fiscaal optimaal

Oplossingen

  • gespecialiseerde salarisadministrateurs die dóórdenken
  • beschikkend over up-to-date en gecertificeerde systemen