Tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen 1 juli van start

Vanaf 1 juli 2024 worden WIA-beoordelingen gebaseerd op feitelijke verdiensten. Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd om de achterstanden te verminderen.

Daarnaast worden onderstaande maatregelingen verlengd:

Besparing op WIA-claimbeoordelingen

Bij het praktisch beoordelen hoeft de verzekeringsarts geen volledig belastbaarheidsprofiel in kaart te brengen zoals nu het geval is. De arts beoordeelt alleen of de medewerker beperkingen heeft die de belasting in de beschreven werkzaamheden overschrijden. De inkomsten uit de feitelijke werkzaamheden bepalen vervolgens de mate van arbeidsongeschiktheid.
Naar verwachting kunnen hierdoor jaarlijks 3.000 tot 4.000 meer WIA-claimbeoordelingen worden uitgevoerd. De maatregel geldt voor een periode van 3 jaar.

Overige arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, zoals de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling, de WAO, WAZ en Wajong vallen buiten de maatregel. Het UWV zal het effect van de maatregel praktisch beoordelen en monitoren.

Verlenging van tijdelijke maatregelen

Naast het invoeren van een nieuwe maatregel, verlengt de minister ook twee bestaande maatregelen.

De mogelijkheid om WIA-voorschotten kwijt te schelden. Dit beleid liep oorspronkelijk tot 31 december 2023, maar is nu met 1 jaar verlengd.
Daarnaast is ook de 60-plusregel verlengd tot en met 31 december 2024. Deze maatregel maakt het voor (ex-)werknemers van 60 jaar of ouder mogelijk om een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag te krijgen, zonder tussenkomst van een verzekeringsarts.

Wil je meer weten over bovenstaande of heb je een andere arbo en verzuim gerelateerde vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij beantwoorden ze graag.

 

triangle-down