Verzuim + Arbo

Vanuit uw specifieke behoefte richten we een passende verzuimoplossing in. Samen kijken we naar de maximale inzetbaarheid en vitaliteit van uw medewerkers en organisatie.

Verzuimbegeleiding

De verzuimregisseur is uw eerste aanspreekpunt voor al uw arbo- en verzuimzaken.  De regisseur vormt samen met een ervaren Register Casemanager uw arbo- en verzuimteam en schakelt deze in als dat nodig is. Doordat de Register Casemanager ook fungeert als back-up en sparringpartner van de verzuimregisseur is de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd. In onze opzet voert de verzuimregisseur de basisprocessen uit en komt de Register Casemanager pas in beeld als er behoefte is aan advisering en begeleiding bij meer complexe casuïstiek. Zo betaalt u niet continu hogere kosten voor capaciteit die niet altijd nodig is.

Maatwerk

Bij de start van onze samenwerking bekijken we samen met u welke arbo en verzuimzaken verplicht, zinnig, wenselijk en betaalbaar zijn. Op basis van de actuele verzuimsituatie en lopende casuïstiek stelt uw verzuimregisseur een concreet en specifiek plan van aanpak op. Het bestaande verzuimprotocol en -beleid van uw organisatie is leidend bij het omschrijven van de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. In onze aanpak ligt de nadruk op de daadwerkelijke begeleiding van organisatie en mensen en het vermijden van onnodige procedures en kosten. Wij houden het eenvoudig, betaalbaar en dichtbij, zonder in te leveren op kwaliteit.

Landelijk dekkend

Uw verzuimregisseur heeft toegang tot een landelijk netwerk van bedrijfsartsen en overige specialisten die wij actief aansturen. Wilt u blijven samenwerken met een bij u bekende bedrijfsarts, dan kan dat en nemen we deze specialist op in ons netwerk. Deze specialisten worden actief door de verzuimregisseur aangestuurd.  Dit betekent dat zowel de briefing van de specialist als de terugkoppeling wordt getoetst aan de vraagstelling die ten grondslag ligt aan de casuïstiek. Algemene nietszeggende terugkoppelingen behoren hiermee tot het verleden.

Kwaliteitsborging

We bewaken actief de Wet Verbetering Poortwachter termijnen en de noodzakelijke kwaliteit. Uw verzuimregisseur bewaakt of u en uw werknemer zich voldoende houden aan de wettelijke eisen rondom verzuim. Zeker geen overbodige luxe, gezien de hoge sancties die de wetgever aan overtredingen verbindt. Op vaste momenten wordt het verzuimdossier gecontroleerd door een van onze register casemanagers.

Verzuimmanagement

Door aan te sluiten bij dpo2 voldoet u aan uw wettelijke aansluitverplichting en krijgt u toegang tot het verzuimmanagementsysteem. In dit systeem wordt het verzuim geregistreerd inclusief alle wettelijke verplichtingen en termijnen. Naast de informatie op dossierniveau voorziet het ook in rapportages die trends en ontwikkelingen in uw ziekteverzuim weergeven, met één druk op de knop!

Verzuim en Arbo

Veilige en gezonde werkomstandigheden dragen bij aan het terugdringen van verzuim. Vanuit onze ruime kennis op dit terrein adviseren wij over verbetering van de arbeidsomstandigheden en toepassing van de Arbowet binnen uw bedrijf. Voorkomen is immers om heel veel redenen beter dan genezen.

Regie

  • uw verzuimregisseur ondersteund door specialisten
  • schakelpunt tussen partijen

Schaalbaar

  • specialisten op basis van behoefte
  • bedrijfsarts alleen indien nodig

Investerings-gericht

  • inzetbaarheid en vitaliteit
  • uitgaan van mogelijkheden
  • denken in oplossingen