Onze klanten

Om u een indruk te geven van onze mogelijkheden, leest u hieronder een korte beschrijving van een kleine selectie uit ons diverse bestand van opdrachtgevers varierend in branche, omvang en complexiteit.

Volledige uitbesteding P&O voor Bouwbedrijf Jansen Huybregts

Bedrijf: Bouwbedrijf Jansen Huybregts
Vraagstelling: Aansluiten P&O bedrijfsvoering op de nieuwe situatie ontstaan door groei van de onderneming
Oplossing: Na uitbesteding implementeren van een schaalbare full service P&O oplossing

Jansen Huybregts vraagt naast vakmanschap, ook een grote betrokkenheid en klantvriendelijkheid van het personeel. Algemeen directeur Willian van Kroonenburg: ‘Bij de eerste afspraak met dpo2 bleken onze verwachtingen goed aan te sluiten bij de oplossingen en aanpak van dpo2. Zij konden operationele P&O-werkzaamheden overnemen, zoals de salarisadministratie en de dagelijkse personeelstaken. Maar ook reikte dpo2 oplossingen aan op beleidsmatig- en organisatorisch niveau.’

Willian van Kroonenburg, algemeen directeur Jansen Huybregts: ‘Niet alleen vinden de werkzaamheden op vakkundige wijze plaats, het is met de dpo2’ers ook zeer plezierig werken. Door de transparante en anticiperende manier van werken past dpo2 goed in mijn eigen organisatie.’ Sinds 2013 worden ook Arbo-gerelateerde verplichtingen en verantwoordelijkheden voor Jansen Huybregts uitgevoerd. ‘We kunnen nu voor alle P&O-aangelegenheden bij één partij terecht. Dat levert ons bovendien een kostenbesparing op.’

www.jansenhuybregts.nl

Werving en selectie voor Profinn Property & Finance

Bedrijf: Profinn Property & Finance
Vraagstelling: Werving voor vier kernfuncties op korte termijn
Oplossing: Maatwerk oplossing op het gebied van W&S

Dat Recruitment Process Support (RPS) succesvol kan zijn is duidelijk gebleken bij Profinn. Door de flexibele benadering van dpo2 kon de recruitment capaciteit just in time opgeschaald worden naar het juiste kwalitatieve en kwantitatieve niveau nodig om 4 lastige vacatures in te vullen.

Owner Michaël Smeeman: ‘Nadat dpo2 zich in onze business en cultuur had verdiept, werden kandidaten gezocht en geïntroduceerd. In nog geen zes weken tijd waren de vacatures ingevuld. We zijn nu enkele maanden verder en de nieuwe collega’s zijn inmiddels ingewerkt en passen prima in ons team. Goed van hen, maar ook een compliment voor Jara en Carien van dpo2 die de matches tot stand brachten.

www.profinn.nl

Schaalbare P&O oplossing voor Van Arkel gerechtsdeurwaarders

Bedrijf: Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso
Vraagstelling: Richt een P&O afdeling die makkelijk aan te passen is bij wijzigende omstandigheden
Oplossing: Just in time beschikbaar stellen van P&O professionals passend bij de actualiteit

In 2010 is de dienstverlening gestart met het Richten en Inrichten van de P&O afdeling op basis van een gedetailleerde P&O scan. Dit was nodig vanuit de wetenschap dat er waarschijnlijk een aantal fusies en overnames aan zaten te komen. Dit vroeg tijdelijk om extra P&O kwaliteit op strategisch niveau.  Gedurende de tussenliggende jaren heeft dpo2 ook in hechte samenwerking met de medewerkers van Van Arkel werkzaamheden Verricht in de uitvoerende functies. Elke keer weer just in time maatwerk nastrevend.

Anton Maas, algemeen directeur/eigenaar bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso: ‘Dpo2 is een partij die op enig moment onontbeerlijk is in een bedrijf. Omdat dpo2´ers de klant centraal stellen en een goed luisterend oor hebben voor zaken worden, worden ze al snel een vertrouwde externe partij die voelt als intern. Het mooie van de strategie van dpo2 is dat ze zich instellen op een langdurige relatie en niet gaan voor een quick win, waardoor ze in prijsstelling en kwaliteit een zeer goede keus waren en zijn voor ons.’

www.vanarkelgerechtsdeurwaarders.nl

Schaalbare MKB oplossing voor Clubs & Subs

Bedrijf: Clubs & Subs
Vraagstelling: Los voor mij als start up ondernemer mijn P&O problemen op
Oplossing: MKB oplossing voor startende ondernemers

In 2010 is Clubs en Subs na een onstuimige groei klant geworden bij dpo2. Op alle fronten was er behoefte aan extra expertise binnen het snel groeiende bedrijf. Dpo2 heeft de personeels- en salarisadministratie ingericht, ondersteund vanuit het eigen regiemodel bij verzuimcasuïstiek en maakt de ontwikkeling van het bedrijf ook zichtbaar in cijfers.

Jordi Ramon, manager Clubs & Subs: ‘De door dpo2 gemaakte prognose van personeelskosten en -risico’s was van groot belang voor het bepalen van onze jaarprognose en onze winstgevendheid. We konden daarmee een gedetailleerd en onderbouwd inzicht geven aan onze verhuurder, wat tijdens de onderhandelingen leidde tot een op winst gebaseerde huurafdracht. In dit verband heeft dpo2 haar ondernemerskant laten zien door rechtstreeks de onderhandelingen te beïnvloeden en wel in de postieve zin van het woord.’

www.clubsensubs.nl