Personeel + Organisatie

Of het nu gaat om uw gehele P&O Bedrijfsvoering, een deelproces, functie of project: dpo2 ondersteunt organisaties om de P&O bedrijfsvoering vorm te geven door te ondersteunen bij het richten, inrichten en verrichten hiervan.

Kennis van P&O-bedrijfsvoering

Wij bieden organisaties een andere oplossing om P&O te organiseren en geloven in de kracht van ondernemerschap. Dit geldt voor zowel multinationals als voor het MKB. Een passende, schaalbare en meebewegende P&O bedrijfsvoering is dan ook altijd maatwerk: ambities en doelstellingen van medewerkers en organisatie staan voorop. Hiervoor is het essentieel om samen vast te stellen welke kennis, kunde, vaardigheden, processen en systemen nodig zijn om uw arbeidsorganisatie optimaal in te richten. Dit bepalen we telkens samen weer opnieuw. Zo voegen we kennis, efficiëntie en versnelling toe aan uw P&O-bedrijfsvoering.

Doelgericht en Overzicht

Net als u willen we maximale resultaten behalen met minimale middelen. Dus komen we met creatieve maatwerkoplossingen waarvan de kosten reëel zijn. We gaan alleen voor oplossingen die die daadwerkelijk waarde toevoegen. Meer doen met minder. Onze P+O regisseurs overzien het gehele werkveld van P&O en bieden overzicht en inzicht. Zo maken we samen de juiste keuzes. Keuzes die per definitie schaalbaar en investeringsgericht zijn; kunnen we een voordeligere oplossing verzinnen die net zo duurzaam is, dan leggen we u die voor. Bij dpo2 doen we P&O dus écht anders.

Maatwerkoplossingen

Dpo2 biedt klanten een full service P&O dienstverlening en is hiermee een one-stop-shop voor organisaties. Het gaat erom de samenhang in de bedrijfsvoering te doorgronden en op elkaar af te stemmen. We dragen oplossingen aan die we ook zelf mee helpen uitvoeren. Hiermee worden we een onderdeel van de organisatie van onze klanten; vanuit ondernemerschap verantwoordelijkheid nemend voor onze bijdrage en resultaten.

Dit resulteert op hoofdlijnen in twee vormen van dienstverlening:

Regie

 • uw eigen P&O-regisseur ondersteund door specialisten

Schaalbaar

 • flexibel
 • maatwerk
 • just in time

Investerings-gericht

 • oplossingen bedenken
 • altijd kosten-batenanalyse
 • minimumcapaciteit
 • alleen doen wat nodig is

Co-creatie

 • mede verantwoordelijk
 • onderdeel van uw bedrijfsvoering
 • daadkracht