Talent + (Organisatie) Ontwikkeling

Organisaties moeten zich blijven ontwikkelen om mee te kunnen bewegen met de interne en externe omgeving. Dat betekent leren, aanpassen en verbeteren. Ontwikkeling hoeft er niet altijd op gericht te zijn om succesvoller te worden.

(Organisatie)ontwikkeling is ook noodzakelijk om succesvol te blijven. Een organisatie is immers een systeem van mensen in constant veranderend samenspel. Unieke individuen die zich op hun eigen manier verhouden tot de strategie van de organisatie. Wanneer je het hebt over organisatieontwikkeling, heb je het dus ook automatisch over mensontwikkeling of talentontwikkeling. Talent- en (organisatie)ontwikkeling als integraal proces in jouw bedrijf is volgens ons onmisbaar om de doelstellingen te bereiken. Verbeteringen, veranderingen en transformaties zijn immers binnen iedere organisatie aan de orde. Wij helpen graag bij de realisatie hiervan. Wij doen dit door gelijktijdig te werken aan de organisatiestructuur, de bedrijfscultuur én het gedrag van leidinggevenden, teams en medewerkers.

Strategie structuur cultuur

Wij geloven dat de strategie van de organisatie (waarom bestaan we, waar staan we voor en wat is de ‘stip op de horizon’), de structuur (wie doet wat, hoe maken we optimaal gebruik van de talenten, welke afspraken hebben we met elkaar gemaakt, hoe beoordelen we of iets goed is, et cetera), de cultuur (welke mindsets, gedragingen en impliciete afspraken hebben we) én (persoonlijk) leiderschap (welke leiderschapsmindsets, hoe staat het met besluitvaardigheid en hoe communiceren we) met elkaar in evenwicht moeten zijn. Talenten zijn de motor van het resultaat en anno nu is het – misschien wel meer dan ooit – belangrijk om daar aandacht aan te geven. Van veranderen naar organisch ontwikkelen.

Richten inrichten verrichten

We baseren onze aanpak op inzichten uit de gedragswetenschappen en werken vanuit de stappen richten, inrichten en verrichten.
Trajecten die wij begeleiden zijn bijvoorbeeld:

 • Visie en strategievorming
 • Cultuurverandering
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Talent- en competentieontwikkeling
 • Leren en ontwikkelen; Inrichten van een Academy

 

Een paar praktische voorbeelden:

Competentieontwikkeling

We hebben samen met de organisatie de gewenste competenties geïdentificeerd voor verschillende functies en hiervoor een trainingsprogramma opgezet om de medewerkers te ontwikkelen. Er zijn workshops en trainingen georganiseerd om specifieke vaardigheden aan te leren en er zijn mentorprogramma’s geïmplementeerd om kennisoverdracht binnen de organisatie te bevorderen.

Leiderschapsontwikkkeling

Bij een productiebedrijf werd gemerkt dat de productiviteit en het moreel van het team achteruitging. Na een evaluatie van de situatie werd duidelijk dat er behoefte was aan verbetering van het leiderschap op de werkvloer. We zijn gestart met assessments om inzicht te krijgen in de huidige sterke punten en ontwikkelingsbehoeften van de teamleiders. Vervolgens zijn, op basis van de assessments, individuele coachingstrajecten opgezet voor de teamleiders. De teamleiders zijn gekoppeld aan coaches die hen begeleiden, bij zowel persoonlijke ontwikkeling als bij het verbeteren van specifieke vaardigheden, zoals communicatie, besluitvorming en situationeel leidinggeven. Op deze wijze werden de geleerde vaardigheden en inzichten ook daadwerkelijk toegepast in het dagelijkse werk. Er zijn trainingssessies georganiseerd, gericht op specifieke onderwerpen zoals, constructieve feedback, coachend leidinggeven, etc. En tenslotte is er een programma opgezet voor peer-learning en best practices, waarbij teamleiders samenwerkten, ervaringen deelden en van elkaar konden leren. Het verbeterde leiderschap binnen de organisatie had een positieve invloed op de productiviteit en het moraal van de teams. Daarnaast droeg het ook bij aan een positieve organisatieontwikkeling op de langere termijn.

Cultuurverandering

Onze opdrachtgever had een hiërarchische en controle-gerichte cultuur, waarbij beslissingen van bovenaf werden genomen en medewerkers weinig inspraak hadden. Het management realiseerde zich dat er behoefte was aan een meer innovatieve en samenwerkingsgerichte cultuur, waarbij er duidelijk oog was voor resultaat.

We zijn gestart met bewustwording en communicatie. Het management is begonnen met het creëren van bewustzijn over de noodzaak van de cultuurverandering. Ze communiceerden transparant met medewerkers over de uitdagingen waar het bedrijf mee werd geconfronteerd. Ze gingen in een openlijke dialoog in workshops, brainstormsessies en focusgroepen met medewerkers in gesprek over hoe een innovatieve en samenwerkingsgerichte, resultaatgerichte cultuur eruit ziet én vooral wat je dan ervaart in waarneembaar gedrag. Op deze manier werden medewerkers actief betrokken bij de verandering. Dit creëerde een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij de verandering.

Er is geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling om teamleiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden die passen bij de gewenste cultuur. Zo waren er workshops over het loslaten van controle, het faciliteren van samenwerking en het stimuleren van innovatie. Leidinggevenden werden aangemoedigd om als rolmodellen op te treden en gewenst gedrag te vertonen. P+O instrumenten werden aangepast om de gewenste cultuur te ondersteunen, zo werd de beloningsstructuur gebaseerd op teamresultaten, samenwerking en innovatie. Werd er een nieuwe gesprekkencyclus geïntroduceerd en werd er aandacht besteed aan het erkennen en waarderen van medewerkers voor hun bijdrage aan de cultuurverandering.

De verandering kenmerkte zich door een continue evaluatie en aanpassing, doordat er regelmatig feedbacksessies, enquêtes en evaluaties werden georganiseerd, om de voortgang te meten en obstakels te identificeren. Op basis van deze feedback werden aanpassingen doorgevoerd en nieuwe initiatieven gelanceerd om de gewenste cultuur te versterken.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij organisaties en begeleiden bij talent- en organisatieontwikkeling. Ieder traject is maatwerk.

Regie

 • talentmanagement als integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering
 • geregisseerd door uw eigen T+O regisseur

Investerings-gericht

 • lange termijn investering in het potentieel van uw medewerker

Oplossingen

 • nu investeren in talent
 • individuele interventies
 • toekomstgericht performance & talentmanagement

Co-creatie

 • Talent & Ontwikkeling op maat en geborgd in uw organisatie