Duurzame inzetbaarheid – Werk en leven in balans

Als werkgever kun je het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers niet langer negeren. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken dat andere verwachtingen worden gesteld aan organisaties en mensen. Beroepen verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij, waarvoor andere competenties worden gevraagd. Er is al veel gezegd en geschreven over duurzame inzetbaarheid, maar wat is het nu eigenlijk? En vooral: hoe zorg je ervoor dat het van een mooie term wordt omgezet in geïntegreerd beleid en praktische toepassingen?

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Als gevolg van de verhoging van de AOW leeftijd en gewijzigde pensioenwetgeving, is het besef toegenomen dat medewerkers veel langer dan vroeger aan het werk moeten blijven. Maar hoe zorg je er nu voor dat men op een prettige en verantwoorde manier een goede bijdrage kan blijven leveren? ‘Duurzaam inzetbaar’ zijn omvat veel meer dan alleen aandacht voor gezondheid en gaat ook over jong én oud. Medewerkers die, gedurende hun hele loopbaan, actief de regie pakken over hun werk en leven, daarmee wendbaar blijven en bewust keuzes maken over het verloop van hun carrière: dat wil toch iedere werkgever?

Het is nú de tijd om dit toekomstbeeld waar te gaan maken

Talent op de arbeidsmarkt heeft een veranderende behoefte en om je als werkgever te onderscheiden, dan zul je (potentiële) medewerkers moeten laten zien én ervaren dat je inspeelt op de behoefte die gedurende de verschillende fases van iemands loopbaan kunnen ontstaan. Of dit nu gaat om een ontwikkelbehoefte, een prettige balans tussen werk en privé of een inspirerende en veilige werkomgeving. Daarnaast draagt een sterk beleid omtrent duurzame inzetbaarheid niet alleen bij aan het voorkomen van uitval en verzuim, ook draagt een goede aanpak bij aan het behoud van essentiële kennis en vaardigheden, het voorkomen van ongewenst verloop met de bijbehorende kosten en energie en het werkgeluk (en daarmee productiviteit) van medewerkers. Ofwel: Door je medewerkers ‘fit for the job’ te houden en daarin te investeren, bespaar je op ongewenste kosten voor verzuim, verloop, productiviteitsverlies, inwerken van nieuwe medewerkers en onnodig lange verbetertrajecten met medewerkers die niet meer op hun plek zitten.

De breedte van het onderwerp vraagt om een integrale aanpak. De aandacht voor duurzame inzetbaarheid begint al bij de allereerste werkdag en is een terugkerend item gedurende (en wellicht zelfs na) het dienstverband.

Opmerkelijk is dat duurzame inzetbaarheid bij steeds meer organisaties op de strategische agenda staat. In 2016 was dit nog 51%, in 2017 54% en in 2018 is dit opgelopen tot 59% van de ondervraagde werkgevers (PWnet, 2018).

Duurzame inzetbaarheid waar gaat het dan wel over

Vanuit drie pijlers, Balans, Bekwaamheid en Gezondheid, kun je het gesprek aangaan met je medewerker. In het midden staat de eigen regie, die de medewerker neemt over zijn of haar loopbaan en keuzes.

Balans

Hoe zit het met de werk-privé balans? Werk wordt steeds flexibeler en de grens tussen werk en vrije tijd vervaagt steeds meer. Hoe vaak komt het voor dat je toch nog even een mailtje of een appje van een collega beantwoordt, terwijl je boodschappen doet of je kinderen van school haalt? Er zijn inmiddels zelfs al bedrijven die het ‘recht op onbereikbaarheid’ hebben vastgelegd. Zo hoeft niemand zich verplicht te voelen om toch weer even op die ene mail te reageren. Dat kan vaak best tot morgen wachten. De ene persoon vindt deze flexibiliteit tussen werk en privé heerlijk, een ander ervaart dit wellicht als werkdruk.

Het kan ook zo zijn dat een medewerker juist meer van huis uit wil gaan werken om tot een betere werk-privé balans te komen. In veel gevallen kan dat ook prima. Het begint in elk geval altijd met het creëren van een cultuur van betrokkenheid en vertrouwen.

Bekwaamheid

Past jouw werk nog wel bij jou? De behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden verandert steeds sneller. Om bij te blijven in je vak zul je gedurende je loopbaan moeten blijven leren en een zekere wendbaarheid moeten hebben om je te kunnen blijven aanpassen aan wat de omgeving van je vraagt. Soms is een gerichte training of cursus voldoende om weer te kunnen voldoen aan de steeds veranderende eisen. Soms is meer nodig. Ook kan het verschil tussen iemands kracht en datgene wat in zijn of haar baan wordt gevraagd zo groot zijn geworden, dat de beste oplossing is om te zoeken naar een nieuwe, beter passende werkomgeving. Ook kun je denken aan oplossingen om de aanwezige kennis en vaardigheden op een andere manier in te zetten binnen je organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van mentoren.

Gezondheid

Voorkomen is beter dan genezen. Natuurlijk heb je niet alles in de hand, maar je kunt als werkgever veel invloed uitoefenen op de gezondheid van je medewerkers door een actieve levensstijl met voldoende beweging en gezonde voeding te stimuleren. Naast het bevorderen van een gezonde levensstijl, hoort ook de zorg voor een veilige en prettige werkomgeving en arbeidsomstandigheden bij deze pijler. Het verlagen van werkdruk en tijdig signaleren van problemen kan uitval door een burn-out of depressie voorkomen.

Communiceer!

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het allereerst van belang om als werkgever op tijd te signaleren wat er speelt bij medewerkers. Een keer per jaar een functioneringsgesprek is dan niet voldoende. Gesprekken over duurzame inzetbaarheid zullen geïntegreerd moeten worden in de jaarlijkse gesprekscyclus. Goed leiderschap en oprechte interesse is hierbij een vereiste. Managers zullen de wensen en behoeften van hun medewerkers moeten kennen en regelmatig aan hen moeten vragen: “hoe gaat het met je?”. Door op authentieke wijze oprecht het gesprek aan te gaan over hoe het écht met iemand gaat en wat hem of haar bezighoudt, komt het goede gesprek tot stand en kun je werken aan oplossingen. Dpo2 helpt graag om duurzame inzetbaarheid te integreren in de bestaande P&O instrumenten en om leidinggevende praktische handvaten te bieden, zodat zij goed beslagen ten ijs komen en aan de slag kunnen.

Naast het voeren van het juiste gesprek zul je als organisatie bewustwording moeten creëren. Niet alleen over het belang van duurzame inzetbaarheid, maar ook bewustwording in de zin dat iedereen uiteindelijk zélf aan het roer staat en regie zal moeten nemen om vitaal en duurzaam aan het werk te kunnen blijven.

Wil je nu ook weten hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid of heb je behoefte aan praktische handvaten? Neem dan contact op met Marlies van Gogh, Senior P+O Regisseur marlies@dpo2.nl

triangle-down