De kracht van rood!

Directief leiderschap is nodig!

Tegenwoordig is er veel aandacht voor dienend leiderschap, coachend leiderschap, etcetera. Directief leidinggeven is uit en mensen veel ruimte geven is in. Is een bazige baas zijn dan een achterhaalde leiderschapsstijl? Wij vinden van niet! Het is namelijk geheel afhankelijk van dat wat er nodig is. Zo zijn krachtige leiders nodig om ons door crisissen heen te loodsen. En juist in deze tijden is het belangrijk om chaos te kunnen stabiliseren. De beste manier van leidinggeven is afhankelijk van de context, teamsamenstelling en marktdynamiek. In deze serie van artikelen gaan wij graag in op de verschillende drijfveren achter het (leiderschaps)gedrag. Deze keer gaan we in op de rode drijfveer, die past bij directief leiderschap.

Management drives meet de drijfveren van gedrag en daarmee kun je gedrag voorspellen. Een drijfveer is bepaald door nature, nurture en context. Iemand is dus niet ‘rood’ maar heeft rode drijfveren/ aanjagers van gedrag en dat vaak in combinatie met andere drijfveren. Door bewust te worden van de drijfveren van jezelf en anderen kun je hier bewust op sturen/ ontwikkelen.

Leiderschap en focus

De rode drijfveer vindt zijn oorsprong in de behoefte aan macht, controle en het verlangen om actiegericht te handelen. Mensen met een sterke rode drijfveer hebben vaak een natuurlijke neiging om leiderschapsrollen op zich te nemen. Ze voelen zich thuis in situaties waarin ze de touwtjes in handen kunnen nemen en directe invloed kunnen uitoefenen en/of acties kunnen ondernemen. Deze drijfveer wordt gestuurd door de overtuiging dat impact maken van groot belang is. Ze zijn goed in staat om te focussen want ze richten zich in het algemeen op het hier en nu. Met die focus maken ze gemakkelijk en snel keuzes en richten ze zich op één helder doel.

Mensen met een rode drijfveer waarderen doelgerichtheid, lef en kracht. Wanneer ze dit bij anderen ervaren, met name bij mensen die ze als echte vrienden beschouwen, dan hebben ze veel respect. Deze mensen zijn sterk gericht op het (bewaken van) eigen domein en op positie. Wanneer je in de “inner circle” valt bij een rood gedreven persoon dan is hij of zij erg trouw zijn en gaat door het vuur gaan om het “eigen domein” te beschermen.

Rood komt niet zo vaak voor als eerste drijfveer, maar wanneer dit wel zo is dan is het een aanwijzing van ongeduld en onverschrokkenheid. Wanneer rood de tweede of derde drijfveer is dan voegt dit veel kracht, tempo en focus toe aan de andere drijfveren in een profiel.

De voordelen

 1. Leiderschapskwaliteiten
  Mensen met een dominante rode drijfveer hebben vaak sterke leiderschapskwaliteiten. Ze zijn vastberaden en daadkrachtig en ze inspireren anderen om actie te ondernemen.
 2. Besluitvaardigheid
  De rode drijfveer staat synoniem voor besluitvaardigheid. Mensen met deze drijfveer aarzelen niet om knopen door te hakken en te handelen.
 3. Directheid
  Doordat mensen met een sterke rode drijfveer vanuit hun directheid hun standpunt snel duidelijk maken weet je over het algemeen goed waar je aan toe bent wanneer je een “rood persoon” tegenover je hebt staan.

De uitdagingen

 1. Overweldigend voor anderen
  Een overactieve rode drijfveer kan overweldigend zijn voor mensen met andere dominante kleuren, omdat ze mogelijk als te autoritair of dominant worden ervaren.
 2. Mogelijkheid tot conflict
  Omdat rode individuen vaak direct en assertief zijn, kunnen conflicten ontstaan, vooral in situaties waar samenwerking en overleg nodig zijn. Mensen met een rode drijfveer accepteren het risico op conflict over het algemeen omdat zij geloven dat wanneer je geen kracht en actie laat zien dat je met lege handen achterblijft.
 3. Onvoldoende oog voor nuance
  Het sterke verlangen naar tempo en kracht kan leiden tot een gebrek aan aandacht voor nuance en de behoeften van anderen, wat tot spanningen kan leiden.

Met welke bril kijkt de Rode drijfveer naar de wereld?

De rode drijfveer beoordeelt de wereld om zich heen op basis van gemaakte impact. Ze waarderen mensen die proactief handelen, besluitvaardig zijn en snel resultaten boeken. Ze kunnen zich echter ergeren aan zaken die zij als “tijdverspilling” beschouwen. Langdurige discussies zonder duidelijke beslissingen, trage besluitvorming of gebrek aan actie vindt de rode drijfveer frustrerend. Ze hebben weinig geduld voor processen die niet direct bijdragen aan het bereiken van doelen.
Het gevoel van beperking, onvermogen om invloed uit te oefenen of het gevoel van niet vooruitgang boeken, kan ook als zeer storend worden ervaren. Een rode drijfveer verliest dan ook energie in situaties waarin er te veel belemmeringen lijken te zijn, of wanneer er sprake is van trage vooruitgang. Micromanagement, onduidelijke doelen of het gevoel van machteloosheid kunnen de energie van een rode drijfveer verminderen. De rode drijfveer krijgt juist wel energie van uitdagende doelen, snelle besluitvorming en directe actie. Het behalen van tastbare resultaten en het overwinnen van obstakels motiveren en geven energie.

Zo ervaren anderen het

Voor mensen met andere dominante kleuren kunnen personen met een rode drijfveer soms overrompelend lijken. Ze kunnen als (te) direct of autocratisch worden ervaren. Maar, wanneer rood effectief ingezet wordt en in balans wordt gebracht met andere drijfveren, dan kan de rode energie een krachtige stimulans zijn voor vooruitgang en succes in een team of organisatie.

De kansen van het kanaliseren van Rood

In essentie biedt de rode drijfveer een motor voor actie en tempo, maar het is cruciaal om deze energie te kanaliseren. Daarmee kan men waarborgen de diversiteit en behoeften van het team te respecteren. Het begrijpen van de rode drijfveer draagt bij aan een effectievere samenwerking en leiderschap in professionele contexten.

Over Management Drives

Het Management Drives model is een instrument voor leidinggevenden en professionals die effectiever willen leidinggeven en/of samenwerken. Door de drijfveren van individuen en teams te begrijpen, kunnen organisaties en hun mensen een positieve en productieve werkomgeving creëren waarin het potentieel van elk teamlid optimaal benut wordt. Het model biedt niet alleen inzicht, maar ook concrete handvatten voor verbetering op zowel individueel als organisatieniveau.

Willen jullie ook aan de slag met Management Drives? Dpo2 begeleidt jullie team of organisatie graag met de inzet van Management Drives. Neem voor meer informatie contact op met Regina Hol, Senior Regisseur en teamlead Talent + (Organisatie) Ontwikkeling regina@dpo2.nl.

triangle-down