De HR manager als mobiliteitsexpert, is dat realistisch ?

Gerben Rombouts, Senior P+O Regisseur, neemt jullie de komende maanden mee in een aantal onderwerpen rondom het thema mobiliteit. Onderwerpen die anno nu, gewild of ongewild, op het bureau liggen van de HR manager.

Gerben: “Een groot aantal van mijn vakgenoten herkent het vast; wanneer we niet weten wie we verantwoordelijk moeten maken voor een onderwerp dan vragen we het aan HR. Om deze redenen bestaan er al sinds jaar en dag hele bijzondere combinaties van onderwerpen waar HR iets van moet vinden.”

De meest voorkomende is toch wel HR en facility. De HR manager moet om deze reden opeens kennis hebben van inkoopprocessen, schoonmaak, onderhoudsplannen en meer. Wanneer deze situatie eenmaal ontstaan is dan lijkt het bijna voor de hand liggend dat mobiliteit (vervoer) er ook nog wel bij kan of hoort.

In de praktijk zijn er legio voorbeelden van HR managers die prima gedijen op dergelijke additionele taken en in vele gevallen ontwikkelen ze zelfs de benodigde expertise. Maar wanneer dan de wet- en regelgeving zo snel verandert rijst de vraag of het onderwerp nog wel thuis hoort bij HR. Zeker omdat al deze neventaken ten kosten gaan van de primaire HR taken die ook nog steeds bij de HR manager liggen. En juist deze taken vragen met de huidige arbeidsmarktproblematiek een hoge prioriteit. Een spagaat dus waar HR managers in terecht komen.

In een reeks artikelen neemt Gerben jullie mee in de volgende onderwerpen:

  • Wat betekent de verplichte CO2 – registratie nu voor de werkgever en het waarom?
  • Positief stimuleren van duurzaam vervoer, de fiets van de zaak 2.0
  • Hoeveel wegenbelasting betaal jij straks voor je elektrische auto?

Deel 1: Wat betekent de verplichte CO2 – registratie nu voor de werkgever en het waarom?

De CO2 – registratieplicht komt voort uit het klimaatakkoord en heeft als doel om inzicht te verkrijgen in dat wat er binnen het kabinet is afgesproken. Aangezien op dit moment 45% van de totale CO2-uitstoot voortkomt uit de werk gebonden personenmobiliteit (woon-werk en werk-werk verkeer) is de wens ontstaan om meer inzicht te verkrijgen in hoe dit is opgebouwd.

Gerben: “Om deze reden moeten werkgevers met meer dan 100 medewerkers vanaf 2024 alle zakelijk ritten gaan bijhouden. Dit geldt dus ook voor de kilometers welke worden gemaakt in het kader van woon – werkverkeer. Als uit deze registratieplicht blijken dat we voor 2024 en 2025 de gestelde doelstellingen niet gaan halen dan bestaat de mogelijkheid dat er in de toekomst een CO2 norm zal worden ingesteld op werkgeversniveau.”

Deze registratieplicht stond al wat langer op de agenda maar vanaf januari 2024 gaat het dan toch echt gebeuren. In de praktijk betekent dit dat werkgevers met meer dan 100 medewerkers – middels een digitaal platform – jaarlijks het aantal afgelegde kilometers moet doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In deze rapportage moet onderscheid gemaakt worden in type vervoersmiddel en brandstof. Kortom wat is het vervoersmiddel dat de medewerker gebruikt (auto, fiets, OV, motor, scooter enz.) en welke brandstof wordt er getankt. In geval van vervoer met het vliegtuig, bestelauto en vrachtwagen is er sprake van uitsluiting. In principe gaat het om reizen waarvoor je je werknemers een financiële vergoeding geeft of waarvoor je een voertuig of vervoersbewijs aan je werknemers ter beschikking stelt.

Gerben: “Op basis van het totaal aantal kilometers per vervoersmiddel wordt de CO2-uitstoot berekend. 30 juni 2025 is de uiterlijke datum waarop de registratie over 2024 moet worden doorgegeven! Tot dit moment volstaat het om het totaal aantal kilometers per vervoersmiddel bij te houden. Het is dan nog niet nodig om per individuele werknemer de reisbewegingen in kaart te brengen. Wel moet in de rapportage een duidelijke onderscheid worden gemaakt in hoe de vervoersmiddelen zijn ingezet.”

In de rapportage worden de volgende vier categorieën onderscheiden:

  1. Zakelijke lease of eigen wagenpark
  2. Zakelijke mobiliteitsdiensten
  3. Zakelijke declaraties
  4. Woon-werkverkeer

Linksom of rechtsom is de registratie gericht om de CO2 uitstoot te reduceren. Verschillende werkgevers zijn zich hier van bewust en zijn al druk doende met maatregelen, andere zoeken nog naar oplossingen. De oplossingen moeten worden gezocht in het elektrificeren van het zakelijke wagenpark, een beleid om kilometers te verminderen en het positief stimuleren van duurzaam vervoer.

Kortom de HR manager die het onderwerp mobiliteit ooit toebedeeld heeft gekregen omdat men niet wist waar het hoorde, moet in de toekomst helemaal goed beslagen ten ijs komen. Gerben: “Om deze reden zijn we binnen dpo2 aan het onderzoeken in welke mate we werkgevers en hun HR managers kunnen helpen en ontlasten, zonder daarbij leverancier te worden van een van de mobiliteitsproducten en te zoeken naar een commercieel gewin.

We hebben een deel van de expertise inmiddels in huis, dus schroom niet om ons te contacten. We denken graag met je mee!” gerben@dpo2.nl.

triangle-down