Talent en Organisatieontwikkeling: Nut of Noodzaak?

Regina is sinds mei van dit jaar bij dpo2 verantwoordelijk voor Talent- en Organisatieontwikkeling. Een belangrijk onderdeel van het HR vak dat zich bezig houdt met duurzaamheid van medewerkers, teams en organisatie. Regina: “Inmiddels ben ik ruim 20 jaar werkzaam in het P+O werkveld, wat tegenwoordig HR genoemd wordt. In een steeds sneller veranderende wereld waarin technologie en globalisering de norm zijn geworden staan organisaties meer en meer voor de uitdaging om zich aan te passen en te groeien. Het succes van een organisatie hangt grotendeels af van de mensen die er werken: hun talenten, vaardigheden en motivatie zijn essentieel om concurrentievoordeel te behalen en te behouden. Het is dan ook belangrijk om hier actief aandacht aan te besteden. Er wordt niet voor niets vaak gezegd dat verandering tegenwoordig de enige constante is.”

De evolutie van organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een begrip dat zijn oorsprong vindt in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Het ontstond als een reactie op de behoefte aan een meer mensgerichte benadering van organisaties. De traditionele, hiërarchische structuren maakten steeds meer plaats voor systemen die zich richten op samenwerking, cultuur en de ontwikkeling van individuen binnen een organisatie.

Regina: “Vanuit deze verschuiving is Talentontwikkeling hoog op de agenda komen te staan: het is noodzakelijk om het volledige potentieel van medewerkers te benutten en hun competenties verder te ontwikkelen. Organisaties realiseerden zich dat een investering in talent je een strategisch  voordeel geeft ten opzichte van je concurrent. Talent maakt dat je organisatie sterker en toekomstbestendiger wordt en alleen al daarom wil je talent aan je verbinden!”

Het belang van talentontwikkeling en organisatieontwikkeling

Naast de hierboven genoemde reden met betrekking tot concurrentievoordeel zijn er nog 3 belangrijke redenen om talentontwikkeling hoog op de agenda te zetten.

  1. Medewerkerstevredenheid: Door te investeren in de groei en ontwikkeling van medewerkers, vergroot een organisatie de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Tevreden werknemers zijn minder geneigd om de organisatie te verlaten, waardoor de kosten van werving en training worden verminderd. En vergeet niet zonder medewerkers geen product of dienst. De waarde van de interacties van de medewerkers in- en extern bepaald vaak hoe het met een bedrijf gaat.
  2. Leiderschapsontwikkeling: Talentontwikkeling omvat ook het kweken van leiderschapspotentieel binnen de organisatie. Sterke leiders hebben een positieve invloed op hun teams, wat de algehele prestaties van mensen – en daarmee van de gehele organisatie – verbetert.
  3. Innovatie en aanpassingsvermogen: Door talent te stimuleren om nieuwe ideeën en benaderingen te verkennen, moedigt een organisatie innovatie aan en vergroot het haar aanpassingsvermogen aan veranderende marktomstandigheden.

Regina: “Talentontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn dus nauw verbonden met elkaar. Talentontwikkeling stimuleert de ontwikkeling van de organisatie en visa versa: organisatieontwikkeling maakt dat talent zich makkelijker kan ontplooien. Een goed ontwikkelde organisatie biedt een vruchtbare bodem voor talent om te groeien en bij te dragen aan het succes van de organisatie. Aan de andere kant kan talentontwikkeling de organisatie verrijken met nieuwe ideeën en energie, wat de algehele effectiviteit verbetert.”

Onder- en bovenstroom

De ontwikkelingsprocessen van talent- en organisatieontwikkeling vinden plaats in de bredere context van een organisatie, waarin verschillende factoren en doelstellingen een rol spelen. Regina: ”Talent- en organisatieontwikkeling is gekoppeld aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Waar gaan we als organisatie naar toe? Waar staan we voor? Wat is ons bestaansrecht? Daarnaast is ook de structuur van een organisatie van invloed op talent- en organisatieontwikkeling: wie doet wat, hoe maken we optimaal gebruik van de talenten, welke afspraken hebben we met elkaar gemaakt, hoe beoordelen we of iets goed is? 

De strategie én structuur zijn vaak de (hardere) zaken in een organisatie, die je feitelijk kunt waarnemen. Daarnaast heb je ook nog cultuur als pijler: hoe zijn de interacties met elkaar, hoe zijn de onderlinge dynamieken, welke heersende normen en waarden zijn er, wat zijn de patronen in de organisatie, welke psychologische contracten zijn met elkaar gesloten? En tenslotte is er nog leiderschap en communicatie als ‘spil’ van de drie pijlers; de stijl van (persoonlijk) leiderschap en de kwaliteit van communicatie in een organisatie spelen een zeer grote rol in het creëren van de cultuur, structuur én strategie.” 

pastedGraphic.png

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat over het vermogen van medewerkers om productief en gemotiveerd te blijven werken, zowel op korte als op lange termijn, binnen en buiten de organisatie. Het omvat het behoud en de ontwikkeling van relevante vaardigheden, kennis en competenties, evenals het bevorderen van een gezonde werkcultuur. Door te investeren in de ontwikkeling van vaardigheden, loopbanen, gezondheid en welzijn, en het creëren van een positieve werkcultuur, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun medewerkers gemotiveerd, betrokken en klaar zijn om zich aan te passen aan veranderingen en uitdagingen op de lange termijn. Dit draagt niet alleen bij aan het succes van individuele medewerkers, maar ook aan het succes en de veerkracht van de organisatie als geheel.

Regina: “Kortom, talent- en organisatieontwikkeling zijn absoluut een noodzaak voor hedendaagse organisaties. In de praktijk zien we vaak dat organisatie denken dat wanneer de ‘harde’ zaken op orde zijn, de missie en visie van de organisatie mooi opgeschreven zijn en de kernwaarden op de website staan, het functiehandboek vol details staat met wie wat doet en de ‘spelregels’ goed verwoord zijn in het bedrijfsreglement, dat dan alles is gedaan aan talent- en organisatieontwikkeling. Maar in onze ogen begint het dan pas echt. Het sturen op de gedragingen en de onderstroom is een continue proces dat aandacht nodig heeft. Een sportteam wordt zonder gedegen en continue training en coaching nooit wereldkampioen. Dat is voor een organisatieteam niet anders! Belangrijk om je hier als ondernemer/ MT of bestuur bewust van te zijn! 

triangle-down