Belangrijke wijzigingen voor werkgevers na Prinsjesdag 2023

Introductie van het minimum uurloon

Tot op heden kennen we een wettelijk minimumloon per maand, ongeacht hoeveel uur een fulltime werkweek bij een werkgever is. Een minimumloner bij een werkgever met een 40-urige werkweek heeft daarom nu een lager uurloon dan een minimumloner bij een werkgever met een 36-urige werkweek. Hij werkt namelijk meer uren voor hetzelfde bruto maandloon. Met de introductie van het minimum uurloon per 2024 wordt het uurloon van de 36-urige werkweek het uitgangspunt. Dat betekent dat een minimumloner binnen een bedrijf met een 40-urige werkweek er per 1 januari 2024 op vooruit zal gaan en dat de loonkosten voor de werkgever zullen stijgen.

Verhoging van onbelaste vergoedingen

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat zoals het er nu naar uitziet omhoog naar € 2,35 per thuiswerkdag. De onbelaste kilometervergoeding wordt verhoogd naar € 0,23 per kilometer en de vrijstelling voor OV-abonnementen wordt vereenvoudigd.

Aftopping van de 30% regeling

De aftopping van de 30% regeling op de Balkenende-norm was vorig jaar al aangekondigd en zal per 1 januari 2024 in werking treden. Expats die naar Nederland komen en voldoen aan criteria kunnen aanspraak maken op de 30% regeling, waardoor zij maximaal 30% van hun salaris onbelast ontvangen. Met deze aanpassing kunnen ze tot een salaris van € 223.000 (2023) de 30% regeling toepassen.

Verhoging van de heffingskorting en arbeidskorting

De heffingskorting, het bedrag wat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, gaat omhoog van maximaal € 3.070 naar maximaal € 3.374 bij een inkomen uit werk en woning van € 24.904. Boven dat inkomen wordt de korting afgebouwd met 6,652% tot nihil.

De arbeidskorting, een heffingskorting waarop iedereen recht heeft die arbeidsinkomen geniet, gaat omhoog van maximaal € 5.052 naar maximaal € 5.553. Deze wordt vanaf een arbeidsinkomen van € 39.898 met 6,51% afgebouwd tot nihil.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling vervalt

In 2023 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling als lastenverlichting voor het mkb tijdelijk uitgebreid van 1,92% naar 3%. In 2024 gaat de vrije ruimte weer terug naar 1,92%.

STAP-budget wordt afgeschaft

Het STAP-budget zal per 2024 worden afgeschaft omdat er misbruik van werd gemaakt door het aanbieden van opleidingen die niet persé ten goede komen aan de professionele kennis en kunde van de medewerker. Het stopzetten van deze regeling is een bezuinigingsmaatregel, maar de helft van het vrijgekomen STAP-budget zal aangewend worden om het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) te verhogen.

Aanpassing loonbelastingverklaring

Per 1 januari 2024 mogen werknemers bij het laten toepassen van de loonheffingskorting ook de alleenstaande ouderenkorting laten verwerken door de werkgever. Daarom wordt het “Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen” ook wel de “loonbelastingverklaring” genoemd, aangepast. Gebruik je binnen je bedrijf eigen formulieren denk er dan tijdig aan deze te wijzigen.

Rapportageverplichting CO2 uitstoot grote werkgevers

Vanaf 2024 moeten werkgevers met 100 werknemers of meer jaarlijks verslag uit brengen over de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers die door hun werknemers zijn afgelegd. Dat staat in de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit die per 1 januari 2024 in

werking treedt. Het doel van deze registratie en rapportage is een besparing van 1 megaton CO2 uitstoot op de zakelijke personenmobiliteit per 2030. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord.

Handhaving op schijnzelfstandigheid

Voor ZZP-ers heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om uiterlijk per 1 januari 2025 te starten met het handhaven van de dienstbetrekkingswetgeving. In het verlengde van de hernieuwde handhaving heeft het kabinet het voornemen uitgesproken om per die datum nieuwe regelgeving in te voeren waarmee het voor opdrachtgevers en opdrachtnemers beter vast te stellen is wanneer sprake is van in dienstbetrekking werken en wanneer niet. Inmiddels zijn de eerste contouren van deze regelgeving duidelijker geworden. Naast persoonlijk arbeid verrichten en de verplichting hiervoor loon te betalen, blijft de aanwezigheid van werkgeversgezag een belangrijk element voor het aanwezig zijn van een dienstbetrekking.

Wil je meer weten over een bepaald onderwerp of de impact op jouw bedrijf, neem dan contact op met Marjolien Luijkx, senior regisseur Arbeidsvoorwaarden + Salaris bij dpo2. Via 088-2014224 of mail naar Marjolien@dpo2.nl

Delen

Categorie

Thema's

triangle-down