Goed werkgeverschap – wat is dat eigenlijk?

“Met meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied Personeel en Organisatie (iets wat we tegenwoordig HR noemen) ben ik me meer en meer gaan afvragen of goed werkgeverschap een realistische ambitie is. Of je nu werkt binnen een corporate organisatie of een familiebedrijf (groot/klein, profit/non profit) de mensen aan het hoofd van deze organisaties vinden allemaal dat goed werkgeverschap een belangrijk uitgangspunt is. Wanneer je dit zo stelt zijn er altijd weer mensen die wel een bedrijf kennen waar dat niet speelt, maar dat soort stellingen trek ik graag in twijfel om de doodeenvoudige reden dat ik niet wil aannemen dat er werkgevers bestaan die uiteindelijk niet aardig gevonden willen worden door het eigen personeel en te boek willen staan als slechte werkgever.” Maar wat is dat nou eigenlijk; goed werkgeverschap. En hoe ‘doe’ je dat. In deze blog geeft Gerben Rombouts (Senior P+O Regisseur) zijn kijk op dit onderwerp. 

Drie onderwerpen die een belangrijke rol spelen

Iedereen is het er over eens: goed werkgeverschap (of employer of choice om maar eens een modeterm van nu te gebruiken 😊) is belangrijk. Het is immers zo dat mensen graag bij een goede werkgever werken. Een goede werkgever heeft zelden problemen bij het werven van personeel en over het algemeen kun je stellen dat het een positief effect heeft op het verzuim. Bij een goede werkgever zijn de mensen blij en gelukkig en gaat ook het binden en boeien bijna vanzelf. Zo hebben we al snel een drietal HR onderwerpen op de sociale agenda genoemd die anno nu een belangrijke rol spelen.

Het geheim van goed werkgeverschap 

Hoe kun je goed werkgeverschap implementeren in je eigen bedrijfsvoering? Gerben: “Niets is zo uniek als de mens waardoor je gerust mag stellen; 1000 mensen zijn 1000 wensen. Het is in een gezin met meerdere kinderen al nagenoeg onmogelijk om iets te gaan doen wat iedereen leuk vindt, laat staan in een bedrijf met meerdere medewerkers. Iets wat voor de één heel belangrijk is om te vinden bij zijn werkgever, speelt voor een ander geen rol. Denk daarbij eens aan zaken als opleiden, de auto van de zaak, het personeelsfeestje, hybride werken etc etc. Naast persoonlijke wensen van medewerkers hebben de verschillende fasen van je leven en carrière een heel bepalende rol in je wensen pakket, denk daarbij aan zaken als kinderopvang, pensioen, verlofdagen e.d. Wanneer je zo naar het begrip goed werkgeverschap kijkt, mag je wellicht concluderen dat goed werkgeverschap klinkt als een utopie.”

“Ondanks dat ik mij dus afvraag of goed werkgeverschap haalbaar is, zijn er in dit kader wel wat aandachtsgebieden waar ik graag bij stil wil staan. Hoe onmogelijk goed werkgeverschap ook mag klinken iedere werkgever moet zich wel als doel stellen om een aantal primaire zaken goed te organiseren. Het blijft bijzonder om te zien dat deze zaken die zo voor de hand liggend zijn, voor verschillende werkgevers toch nog niet zo eenvoudig lijken te zijn.”

De basis op orde

Allereerst moet je zorgen dat de basis op orde is. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Kijk daarbij in eerste instantie eens naar de primaire arbeidsvoorwaarden. Het is verdedigbaar om te stellen dat je salaris niet leidend is voor je arbeidsvreugde, maar een beloningsstructuur die aan alle kanten schort gaat je zeker niet helpen.

Veiligheid

Het tweede punt is veiligheid en dan in de breedste zin van het woord; kun je veilig je werkzaamheden uitvoeren en voel je je ook veilig? Word je gerespecteerd om wie of wat je bent.

Hoe goed is het gekozen personeelsbeleid

Het derde punt bij het streven naar goed werkgeverschap is jezelf als organisatie de vraag stellen of het gekozen personeelsbeleid – het beleid wat zich richt op je belangrijkste kapitaal – wel aansluit bij je doelgroep. Organisaties laten zich geregeld leiden door nieuwe HR trends en denken dan dat ze daarin mee moeten, maar is dat wel zo? Sluit een bepaalde strategie of beleidskeuze wel aan bij datgene wat de medewerker wil? Het is belangrijk voor elke organisatie om bewust te kiezen voor een visie en strategie die aansluit bij de doelgroep, en niet omdat anderen het doen. Om dit te kunnen doen moet je weten wat er  binnen je organisatie leeft. Een goed medewerker tevredenheidsonderzoek kan hierbij helpen. Maar dit wil niet zeggen dat het management van een organisatie niet gewoon eens in een persoonlijk gesprek met medewerkers kan polsen hoe ze tegen zaken aankijken. Sterker nog: dit gesprek is juist heel belangrijk! Niet alleen hoor je zo meer van wat er speelt op de werkvloer, het maakt ook dat de mensen zich gehoord voelen.

In alle eerlijkheid

Tot slot eerlijkheid en openheid. Waarbij het belangrijk is om je te realiseren dat dit beiden kanten op werkt. “Zowel werknemer als werkgever zijn vaak angstig om afscheid van elkaar te nemen, angstig voor het onbekende of eventuele financiële consequenties. Deze angst is volledig te begrijpen en terecht, al vraag ik me wel af of dit op weegt tegen ongeluk en het ontberen van arbeidsethos. Durf het gesprek aan te gaan!”

“Tijdens het schrijven van dit stuk, maar ook wanneer ik het zelf nog eens lees realiseer ik me heel goed dat het allemaal eenvoudiger klinkt dan het is en dat ik ook zelf niet altijd alle vakjes kan afvinken. Het is niet leuk om te horen van een medewerker, collega of manager dat wat jij met de juiste intenties doet niet wordt gewaardeerd. Begrijpelijk. Maar het is nu eenmaal wel zo dat er niets zo uniek is als de mens en het lastig is om het iedereen naar de zin te maken.”

De diversiteit die je aantreft bij medewerkers met al hun wensen en verwachtingen, maakt het HR vakgebied zo divers en interessant. De P&O dienstverlening die in een bepaalde fase van je organisatie past, kan na verloop van tijd geen match meer zijn of niet de juiste expertise brengen. 

“In dat kader vind ik de organisatie Dpo2 waar ik voor werk een mooie club, waar we door onze diversiteit in kennis, ervaring en generaties eigenlijk altijd een passend antwoord kunnen geven op iedere P&O vraag. Mijn collega’s en ik zijn in onze expertise allemaal een beetje vakidioten. Mocht er een HR onderwerp zijn waar je eens met mij – of met een van die andere vakidioten – over wil sparren, neem dan gerust contact met ons op. Wellicht kunnen wij je dan een beetje helpen bij jouw ambitie in de weg naar goed werkgeverschap (wat dat dan ook zijn mag 😉 )”

Gerben Rombouts – Senior P+O Regisseur

triangle-down