Hoe behoud ik mijn medewerkers in deze overspannen arbeidsmarkt?

Medewerkers verlaten om een aantal redenen een bedrijf. Soms is een fantastisch aanbod elders de reden, of is het eenvoudigweg tijd voor iets nieuws. Maar vaker zijn het redenen waar u als ondernemer invloed op hebt. Zoals bijvoorbeeld een gebrek aan waardering, geen uitdaging meer hebben of zien, geen duidelijke verantwoordelijkheden, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden of niet tevreden over hun arbeidsvoorwaarden.

De meest voorkomende oorzaak echter die maakt dat medewerkers het bedrijf verlaten, is de leidinggevende. Medewerkers verlaten hun baas niet hun baan. Leidinggevenden spelen een hele belangrijke rol in al die aspecten waarom medewerkers van baan veranderen. Inzetten op leiderschapsontwikkeling is hoe dan ook essentieel.

  1. Er is al veel onderzoek gedaan naar wat mensen belangrijk vinden in hun baan, maar om uw medewerkers aan uw bedrijf te kunnen binden, is het belangrijk om te weten wat precies zij belangrijk vinden en hoe ze dit nu ervaren. Wat gaat goed, waar zijn ze trots op, waar worden ze blij van en waar is verbetering nodig. Naast analyse van de redenen van uitdiensttreding van de afgelopen maanden meten we met behulp van eenvoudige software de tevredenheid op de verschillende thema’s.
  2. Op basis van de uitkomsten maken we een verbeterplan. We stellen een team samen bestaande uit een dwarsdoorsnede van de organisatie die gezamenlijk de kar trekken. Belangrijk is om de prioriteiten helder te hebben, kleine stappen te zetten in een plan wat ook daadwerkelijk haalbaar is.
  3. Uitvoering van het plan. Een verbeterplan kan bestaan uit diverse thema’s. Zoals ook aangegeven bij stap 2 is het belangrijk om realistisch te blijven, goed te bekijken wat haalbaar is en binnen welke termijn. Communicatie naar de medewerkers is een belangrijk onderdeel bij de start en gedurende de uitvoering van het plan.
  4. We meten regelmatig de voortgang/verbetering. We raden sterk aan om minimaal iedere 2 maanden de NPS (de Net Promotor Score) te meten. Deze score is een belangrijke indicator om de loyaliteit van je medewerkers te meten. Deze bestaat slechts uit 1 vraag.