Een continue proces inrichten voor strategische personeelsplanning

Hoe zorg ik ervoor dat ik nu en straks de juiste mensen op de juiste plekken heb in een continu veranderende omgeving? Om dit realiseren is het noodzakelijk om een continu proces in te richten voor strategische personeelsplanning.

Strategie en wendbaarheid lijken wellicht tegenstellingen maar zijn dat zeker niet door in een continu proces te blijven kijken naar benodigde kennis en kunde versus de aanwezige talenten en drijfveren van je (toekomstige) medewerkers. We zetten het proces voor u op volgens ons principe van richten – inrichten – verrichten.

  1. De basis voor strategische personeelsplanning is een heldere missie, visie, strategie en doelstellingen. Daar is de benodigde kennis en kunde op gebaseerd. We starten dan ook met een analyse van de huidige situatie. Indien nodig faciliteren we strategische sessies om dit te verhelderen en ‘vertaalbaar’ te maken. Een tool die we hiervoor gebruiken is ‘de Rode Draad‘ die op regelmatige basis besproken wordt.
  2. Een volgende stap is de vertaling van ‘de Rode Draad’ naar de benodigde kennis en kunde. Hierbij maken we gebruik van de best passende tools voor uw bedrijf. Voorbeelden zijn de 16-grid, HR3P of ‘fit to position.’
  3. We maken een gap-analyse tussen de IST en SOll. Dit is het uitgangspunt voor het strategisch personeelsplan. Dit plan wordt volgens een vaste ritmiek besproken en indien nodig aangepast. Hiermee wordt de wendbaarheid gegarandeerd.
    Voor de analyse kunnen we gebruik maken van diverse assessment tools zoals de TMA (Talent Motivatie Analyse), Management Drives of MBTI (Myer Briggs Typing Indicator). Ook maken we gebruik van de al bestaande input vanuit de gesprekscyclus in uw bedrijf.
  4. Uitvloeisels van het strategisch personeelsplan zijn de ontwikkelplannen voor uw teams en individuele (toekomstige) medewerkers. Met behulp van een moderne, toekomstgerichte cyclus kunnen we deze ontwikkeling vervolgens borgen.