Het inrichten van de gesprekscyclus

Hoe richt ik een moderne, motiverende en toekomstgerichte gesprekscyclus in waarmee ik zowel de ontwikkeling, evaluaties en beoordelingen van mijn medewerkers borg?

Ontwikkelen is leuk! Een moderne toekomstgerichte cyclus gaat daar ook van uit. Je kijkt met name vooruit en besteedt 80% van je aandacht aan de aanwezige talenten, kennis en kunde van je medewerkers die nog verder ontwikkeld kunnen worden en ingezet binnen de organisatie. Dat is bewezen effectief.

Het succes van een gesprekscyclus is van diverse factoren afhankelijk. Wordt er echt tijd voor gemaakt? Zijn de leidinggevenden geëquipeerd om motiverende gesprekken te voeren? Wordt er kort cyclisch gewerkt en regelmatig met elkaar gesproken? Zijn de organisatie- en teamdoelen helder, zodat dit gekoppeld kan worden aan de individuele ontwikkeling van uw medewerkers? En lukt het vervolgens om ze te vertalen naar concrete individuele doelen?

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit verschillende modules die naar behoefte kunnen worden ingezet.

 1. Analyse en voorstel
  We analyseren de huidige situatie en inventariseren de gewenste situatie. Op basis hiervan maken we een voorstel voor het vervolg en een plan van aanpak met de te zetten stappen.
 2. Pilot
  Om succesverhalen te creëren en maximale kwaliteit te waarborgen starten we, wanneer er tijd voor is en zeker bij een grotere organisatie, met een pilot. Op basis daarvan kunnen we eventueel nog bij sturen, alvorens we de cyclus implementeren in het gehele bedrijf.
 3. Systeem keuze
  Dpo2 beschikt over een uitgebreid softwaresysteem met veel mogelijkheden dat op maat gemaakt kan worden. Mocht een andere tool beter passen dan ondersteunen wij daarin bij zowel de selectie als bij de implementatie.
 4. Leiderschapstraining
  Leiderschapstrainingen opgevolgd door intervisie. Hoe voer ik een goed gesprek, hoe koppel ik de ontwikkelingen van mijn medewerkers aan ‘on the job taken en rollen, hoe geef ik opbouwende feedback.
 5. Medewerkerstraining
  Medewerkerstrainingen; hoe neem ik de regie over mijn eigen ontwikkeling, hoe voer ik een goed gesprek, hoe maak ik mijn ontwikkeldoelen SMART en hoe koppel ik ze aan ‘on the job’ activiteiten, hoe zorg ik ervoor dat ik goede feedback krijg.
 6. Individuele begeleiding leidinggevenden
  Wanneer een individuele leidinggevende behoefte heeft aan extra support dan kunnen wij deze bieden.
 7. Individuele begeleiding medewerkers
  Wanneer het wenselijk is om individuele medewerkers extra te begeleiden in hun ontwikkeling en performance dan kunnen we dat op maat aanbieden.
 8. Evalueren en bijsturen
  Nadat de cyclus is geïmplementeerd volgen we dit de eerste periode intensief op en zullen, op een passend moment, een tevredenheidsmeting doen. Op basis hiervan kan er, indien nodig, bijgestuurd worden. We laten pas los als de cyclus naar tevredenheid verloopt.


Klik op het plaatje voor een groter beeld