Recruitment proces

Procesanalyse en advies

Een snel recruitmentproces is belangrijk. Overzicht, snelheid en meetbaarheid zijn voorwaarden die belangrijk zijn voor een effectieve werving. Dpo2 is in staat te adviseren en concrete acties uit te voeren om te komen tot een geoptimaliseerd wervingsproces.

Candidate journey

Een ander belangrijk aspect is de zogenaamde candidate journey. Dit is het traject dat de kandidaat aflegt vanaf het moment van de vacature zien tot zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe werkgever. Het maakt dus onderdeel uit van het recruitmentproces en ook hierin kan dpo2 van waarde zijn. Uit onderzoek blijkt dat wanneer dit goed in elkaar zit, een kandidaat significant langer bij de organisatie blijft dan wanneer dit slecht geregeld is.