Het recept voor effectieve reorganisaties: de onmisbare ingrediënten voor succes

In een tijd waarin organisaties geconfronteerd worden met economische uitdagingen en veranderingen, is een reorganisatie niet altijd te vermijden. Flexibiliteit en zorgvuldigheid zijn cruciaal bij reorganisaties vooral wanneer die medewerkers raakt. En eerlijk is eerlijk, dat is bijna altijd het geval. Het kan betekenen dat functies wijzigen, er nieuwe functies ontstaan of er functies, posities of zelfs afdelingen verdwijnen. We weten dat het balanceren van zakelijke behoeften met zorg voor medewerkers meer dan ooit prioriteit heeft, maar hoe pak je dit dan aan? Wat komt hierbij kijken?

De ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol als het gaat om reorganisaties en heeft adviesrecht, mogelijk op onderdelen zelfs instemmingsrecht, conform de Wet op de Ondernemingsraden. Het is bij dit soort complexe en gevoelige onderwerpen essentieel om te focussen op transparantie en communicatie en nauw samen te werken om de reorganisatie tot een goed eind te brengen.

Wet- en regelgeving

Bij reorganisaties komt veel wet- en regelgeving kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet op de Ondernemingsraden zoals eerder genoemd, maar ook het ontslagrecht, ontslagbescherming, het afspiegelingsbeginsel, de procedures voor ontslag en uitkeringen via het UWV en juridische documenten zoals een vaststellingsovereenkomst. Een verkeerde toepassing hiervan kan grote gevolgen hebben. Met deskundig advies over deze juridische aspecten kun je vol vertrouwen door het reorganisatieproces navigeren.

Sociaal Plan

In bepaalde gevallen is het voorgeschreven om een Sociaal Plan op te stellen. Maar ook als het niet voorgeschreven is, kan het waardevol zijn om een Sociaal Plan op te stellen. In dit plan staan de afspraken en regelingen met betrekking tot de gevolgen van een reorganisatie voor het personeel zoals ontslagregelingen, herplaatsingsmogelijkheden en voorzieningen voor scholing en begeleiding. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de ondernemingsraad of vakbonden. Een juist Sociaal Plan is niet alleen juridisch waterdicht, maar helpt medewerkers en het proces verder en is afgestemd op de omstandigheden. Maatwerk dus.

Vrijwillig vertrekregeling

Het is niet ongebruikelijk dat medewerkers ten tijde van een reorganisatie zich afvragen of ze nog wel bij de organisatie willen blijven. Vaak is er onduidelijkheid over de toekomst van de eigen functie of organisatie en dat maakt, helemaal in combinatie met de huidige arbeidsmarkt waar de banen voor het oprapen liggen, dat medewerkers soms open staan voor vertrek.

Hoewel je niet graag goede medewerkers ziet vertrekken, wil je wel graag je nieuwe organisatie neerzetten met betrokken en gemotiveerde mensen. Deze situatie biedt kansen om het aantal gedwongen ontslagen te beperken. Het aanbieden van bijvoorbeeld een vrijwillig vertrekregeling kan een effectieve manier zijn om je personeelsbestand aan te passen met zo min mogelijk gedwongen ontslagen en over te blijven met de juiste mensen.

Persoonlijke begeleiding voor medewerkers en leidinggevenden tijdens reorganisaties

Reorganisaties hebben niet alleen een impact op de organisatie als geheel, maar juist ook op individuele medewerkers en leidinggevenden. Een reorganisatie kan ingrijpende persoonlijke gevolgen hebben voor de medewerkers die de organisatie verlaten, maar zeker ook voor degenen die blijven. Deze laatste groep wordt weleens vergeten, maar heeft juist aandacht nodig. Door te luisteren naar hun behoeften en hen te ondersteunen bij het navigeren door veranderingen en het verkennen van toekomstige mogelijkheden, gaan zij vlotter door het proces heen en kunnen zij bijdragen aan een positieve toekomst. Met hen ga je ten slotte de toekomst in.

Ook voor leidinggevenden is het een pittig proces: zij zitten zelf middenin een situatie met de nodige onduidelijkheid en emoties en staan tegelijkertijd voor de taak om effectief te communiceren, hun teams te motiveren en een positieve werkomgeving te behouden te midden van alle veranderingen. Het is daarom aan te raden om behalve de bovengenoemde juridische en ‘technische’ aspecten ook persoonlijke begeleiding en coaching op te nemen in het reorganisatieplan.

“Rotterdam Partners heeft een uitdagend jaar gehad in het internationaal positioneren van Rotterdam. Ondanks aanzienlijke subsidiekortingen met als gevolg noodzakelijke reorganisaties, hebben we met steun van dpo2 deze periode op een sociale en constructieve manier doorstaan. Vanuit een coachende en adviserende rol hebben wij steun gehad op het gebied van impactanalyse van de reorganisatie, communicatie met de OR, vaststellen van VSO’s en verandermanagement. Een breed scala aan diensten, die wij niet allemaal zelf in huis hebben. Samen met dpo2 hebben wij onze organisatie door deze lastige periode kunnen loodsen en zijn we weer klaar voor een positieve toekomst.”  – Jeroen Schreurs, Manager Business Operations, Rotterdam Partners

Bij dpo2 begrijpen we dat elke organisatie unieke uitdagingen en behoeften heeft en dat maakt dit soort processen altijd maatwerk. Staat jouw organisatie voor een vergelijkbare uitdaging, neem dan contact met ons op om te bespreken hoe wij je kunnen helpen bij het navigeren door dit uitdagende proces om, met zorg voor de medewerkers, een veerkrachtige en succesvolle toekomst voor je organisatie te creëren.

Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op.

Carola ten Camp
Senior P&O Regisseur
E-mail: carola@dpo2.nl

triangle-down