Hoe creëer ik een winning (management) team?

Het klinkt als een cliché, maar een (management) team dat optimaal met elkaar samenwerkt aan het grotere doel kan een organisatie en de individuele teamleden laten vliegen.

Zeker een managementteam heeft een belangrijke rol wanneer het gaat om voorbeeldgedrag. Medewerkers zien wat je doet en niet wat jij zegt dat je zult doen. Hoe beter het voorbeeld, hoe groter het vertrouwen en hoe beter er wordt gevolgd. Bij een optimaal team hebben de individuele teamleden een gezamenlijke stip op de horizon, ze kennen en vertrouwen elkaar, dragen de waarden van de organisatie uit in hun gedrag, ze hebben samen de juiste skills en werken op een efficiënte manier samen.

Om een winning team te creëren, starten we met een analyse van de huidige situatie op basis van de bovenstaande voorwaarden.
Op basis van de analyse ontvangt u een voorstel op maat. Ten behoeve van de teamontwikkeling kunnen we diverse instrumenten inzetten zoals bijvoorbeeld Management Drives, TMA (Talent Motivatie Analyse, de Pyramide van Lencioni of de Consent methode t.b.v. een constructieve samenwerking en gedragen besluitvorming.

Pyramide van Lencioni