Hoe creëer ik een sterke bedrijfscultuur die mijn doelstellingen optimaal ondersteunt?

Waarom is een sterke organisatie cultuur zo belangrijk? Als bedrijf heb je een heldere missie & visie nodig én een gemotiveerd team dat jou helpt je missie & visie te realiseren. In je strategie leg je vast hoe je je doel gaat bereiken. De cultuur zorgt ervoor dat je je strategie ook daadwerkelijk realiseert! Daarom vinden wij actief werken aan een sterke organisatie cultuur een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van zowel je medewerkers als je organisatie.

Want wat is cultuur? Cultuur is een verzameling van gedragingen en cultuur is ook gevoel. Wat doen mensen, hoe gedragen ze zich, ook als de baas niet kijkt. Doen ze dan wat er beschreven staat in je cultuurwaarden? Een sterke bedrijfscultuur is ook belangrijk voor de ‘sense of belonging’, mensen willen ergens bij horen, zich verbonden voelen.

Idealiter komen je waarden en het bijbehorende gedrag zoals je dat hebt vastgelegd overeen met wat mensen doen in de praktijk. Maar hoe doe je dat nu? Hoe zorg je ervoor dat de door jou gewenste cultuur ook echt geleefd wordt in je bedrijf?

Met concrete stappen werken aan een sterke bedrijfscultuur

  1. Het werken aan een sterke bedrijfscultuur start bij een glasheldere missie, visie en strategie. Daar leid je niet alleen de kennis en kunde van af die je nodig hebt om je strategie te realiseren maar ook je cultuur, wie wil je zijn en welk gedrag hoort daarbij.
  2. Op basis van stap 1 leg je de gewenste cultuur/gedrag vast. Het heeft de grote voorkeur om dit met een team te doen waarin ook medewerkers zijn vertegenwoordigd. Het is belangrijk om dit zo concreet mogelijk te verwoorden zodat het tastbaar is en iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld. Wanneer nodig is het mogelijk om de waarden en bijbehorend gedrag in verschillende niveaus te omschrijven.
  3. Wanneer er al cultuurwaarden en bijbehorend gedrag geformuleerd zijn is het een zinvolle tussenstap om te onderzoeken in hoeverre dit ook als zodanig herkend en erkend wordt in de organisatie.
  4. Het begint bij de leiders. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk. Heb met elkaar regelmatig diepte sessies waarbij je jezelf als management team kritisch langs de meetlat legt en maak afspraken met elkaar. Waar moeten we verbeteren, hoe laten we zien dat dit ons kompas is? Door hier regelmatig wat dieper op in te zoomen en het als vast agendapunt op te nemen in bijvoorbeeld management overleggen ontstaat er ook bij de leiders steeds meer bewustwording.
  5. Voor verdere implementatie leg je de koppeling met de diverse HR processen en tools zoals ontwikkeling & performance, recruitment/branding en onboarding van nieuwe medewerkers.
  6. Werk tenslotte continu aan cultuurversterkende initiatieven, maak het leuk en zichtbaar met ludieke acties.

Cultuurverandering is een intensief, leuk en waardevol proces. De slagingskans is sterk afhankelijk van een aantal principes en voorwaarden voor succes. Wat maakt dat organisatiecultuur niet wordt gevoeld? Wij gaan er graag met u over in gesprek!