Een lerende organisatie

Hoe creëer ik een continu lerende organisatie waarmee ik het verloop verminder en daarnaast al het potentieel in mijn organisatie benut?

De wereld en functies veranderen in een hoog tempo. Continu leren en ontwikkelen is een randvoorwaarde om succesvol te zijn en te blijven in een continu veranderende wereld. Maar ook om je talenten te behouden en nieuw talent aan te trekken. 63% van de bedrijven geeft aan potentieel van hun medewerkers onbenut te laten. Welke stappen zijn nodig om te komen tot die continu lerende organisatie en het potentieel dat er in grote mate is ook te benutten?

 1. Het begint bij het formuleren van de leerstrategie en te realiseren doelstellingen. Wat willen we bereiken, wat vragen toekomstige ontwikkelingen én onze huidige medewerkers van ons. Kunnen we dit meetbaar maken zodat we kunnen opvolgen en bijsturen. De leerstrategie is altijd gekoppeld aan de strategische personeelsplanning.
 2. We vertalen de leerstrategie naar tactische plannen.
  Onderwerpen zijn dan:
  • De essentiële kennis, kunde, vaardigheden en gedrag voor uw (toekomstige) organisatie en medewerkers;
  • Het inzichtelijk maken van de al aanwezige kennis en talenten;
  • Het beschikbaar maken van de benodigde kennis en borging in processen of tools;
  • Het benodigde en beschikbare budget;
  • Beschikbare en benodigde tijd;
  • Communicatie, ervoor zorgdragen dat iedereen op de hoogte is en blijft van de mogelijkheden.
 3. Implementatie van de tactische plannen met aandacht voor kort cyclisch werken in kleine stappen.
 4. Meten, evalueren en indien nodig bijstellen.