Disclaimer

We besteden de grootst mogelijk zorg aan het onderhoud van deze site. Ondanks deze constante zorg, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Wij proberen dit te voorkomen, maar sluiten via deze disclaimer alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Dpo2 is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.