Assessment

Selectie

Dankzij hiervoor speciaal gekwalificeerde en gecertificeerde professionals kunnen we diverse assessments afnemen. Dpo2 maakt daarbij gebruik van diverse testen waaronder TMA, Management Drives, Profiles International en Thalento gedragsanalyse en zet deze in bij selectie- en ontwikkelassessments. Hiermee kunnen we scherp selecteren of de kandidaat de juiste vaardigheden en persoonseigenschappen bezit. We nemen de test af, lichten de gemeten resultaten toe en zijn adviserend hierin.

Mobiliteit en ontwikkeling

Assessments kunnen enerzijds een sterk middel zijn om interne mobiliteit te stimuleren en te reguleren, en anderzijds om te kijken waar de betreffende medewerker of kandidaat zich nog verder zou kunnen ontwikkelen.