Talent + ontwikkeling

Wij helpen u als ondernemer bij het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen. Een goed begrip van uw waardeketen en bedrijfsvoering is daarbij van essentieel belang. Organisatieontwikkeling als structureel proces is volgens ons onmisbaar in elk succesvol bedrijf.

Klaar voor uw toekomst

Organisatieontwikkeling is het (incrementeel) stap voor stap helpen van de ondernemer bij het realiseren van zijn ondernemersdoelstellingen. Dit maakt organisatieontwikkeling tot een volcontinu proces en een onmisbaar onderdeel van de jaarlijkse planning & control cyclus van uw onderneming. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau koppelen wij talentontwikkeling aan andere P&O-instrumenten en -processen zoals personeelsplanning, beoordelen, het formuleren van doelstellingen en het maken van functiebeschrijvingen. Wij zien talent als motor voor resultaat.

Talenten koesteren en ontwikkelen

Met uw bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt maken we een analyse van de huidige en in de toekomst benodigde kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting en vertalen dit naar een concreet actieplan voor talent- en organisatieontwikkeling. Dit plan vormt voor dpo2 de basis voor de inrichting van een volcontinu proces van talentontwikkeling inclusief coaching, workshops, training, procesbegeleiding en assessment.

Talent en ontwikkeling

Maatwerkprogramma’s

Als klant profiteert u van onze ervaring in allerlei sectoren, nationaal en internationaal. In een hecht partnership ontwikkelden wij samen met de coaches van Cofect bv programma’s voor Leiderschapsontwikkeling, loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling, outplacement, teambuilding en management coaching. Daarbij zetten we een breed scala aan instrumenten in zoals TMA, Management Drives, Profile Dynamics en Belbin. Onze programma’s zijn altijd custom-made en kunnen in company gegeven worden of op een van onze locaties.

Regie

  • uw eigen P&O-regisseur ondersteund door specialisten

Investerings-gericht

  • lange termijn investering in het potentieel van uw werknemer

Oplossingen

  • nú investeren in talent
  • individuele interventies
  • prestatiemanagement

Co-creatie

  • maatwerk
  • demografische analyse