webinar: Sturen op organisatie ontwikkeling met het Pensioenakkoord; De knikkers en het spel

‘Sturen op organisatie ontwikkeling met het pensioenakkoord; De knikkers en het spel’

In het webinar hebben we laten zien hoe je met je ambitie als uitgangspunt helder krijgt waar je op in dient te zetten voor wat betreft de in- door- en uitstroom van personeel en hoe het nieuwe pensioenakkoord je hierbij kan helpen.

Iedere werkgever met een pensioenregeling voor zijn personeel wordt binnenkort geconfronteerd met de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de ondervraagden denkt dat er door het pensioenakkoord geen ruimte meer is voor salarisstijgingen en/of dat dit ten koste gaat van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook is de verwachting dat het pensioenakkoord consequenties gaat hebben voor de arbeidsmobiliteit, en dan met name voor de 45+ers.

We geven een toelichting op de consequenties van het pensioenakkoord en dan in het  bijzonder op de verzekerde pensioenregelingen. Daarnaast  laten we aan de hand van twee voorbeelden zien hoe verschillend het pensioenakkoord kan uitpakken en hoe je als ondernemer kan sturen op je personeelsbeleid.

Strategische keuzes

Arie Frank Zwaal van Montae & Partners heeft je meegenomen in de financiële consequenties van het nieuwe pensioenakkoord. Hans Deelen van dpo2  is dieper ingegaan op talentmanagement en hoe je ervoor kunt zorgen dat je bij de invoering van het nieuwe pensioenakkoord strategische keuzes maakt.
Het nieuwe pensioenakkoord is dan wel een jaar uitgesteld maar daardoor biedt het wel kansen om er nu alvast over na te denken hoe je dit gaat inzetten.

Kijk het webinar terug

Mocht je het gemist hebben dan kun je hier het webinar terugkijken  of  de handouts met extra informatie nog een keer doorlezen. Download hier de presentatie pensioenakkoord  van Montae met meer informatie over de pensioenregeling of download hier meer informatie over talentmanagement en strategie van dpo2.

Delen

Categorie

Thema's

triangle-down